Primăria Golăiești

Comuna GOLĂIEȘTI este formată din satele: Golăiești, Cilibiu, Cotu lui Ivan, Grădinari, Medeleni, Petrești și Podu Jijiei, satul GOLĂIEȘTI fiind și centrul de comună, la ultima împărțire administrativă din anul 1962.
Localitatea Golăiești se află desfășurată de-a lungul răului Jijia Veche, pe ambele maluri și are o suprafată totală de 5396 ha, din care: 4743 ha teren extravilan și 653 ha teren intravilan.

Teritoriul comunei Golăiești este situat în culoarul văii râului Prut la limita estică a județului , la o distanță de 24 km nord, de municipiul Iași și a județului Iași.

Comuna Golăiești este o unitate administrativ – teritorială de rangul IV, în conformitare cu prevedeile Legii 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV- a, rețeaua localități.
Accesibilitatea rutieră
Comuna Golăiești este legată de municipiul Iași prin DC 16. Drumurile comunale sunt alcătuite din: DC 16 , face legătura dintre satul Coada Stâncii, comuna Ungheni și satul Golăiești, spre municipiul Iași cu o lungime de 4 km față de centrul de comună, asfaltat și cu o lungime de 8 km de la centrul de comună spre satele Cilibiu, asfaltat 3km și Cotu lui Ivan, pietruit 5 km, în hotar cu teritoriul comunei Victoria; DC15 , face legătura dintre satele Cilibiu, Grădinari și Medeleni cu o lungime de 7 km, pietruit și DC 19 care face legătura dintre centrul de comună și satul Petrești cu o lungime de 8 km, asfaltat . Pe o lungime de 9 km se întinde Dj 249C de la hotarul comunei Victoria până la hotarul comunei Ungheni, drumul fiind din pământ.

Accesibilitatea feroviară
Deși municipiul Iași reprezintă un nod feroviar important în structura feroviară națională , comuna Golăiești nu este conectată direct la rețeaua feroviară. Cea mai apropiată distanță este de 9 km față de rețeaua feroviară din satul Cristești, comuna Holboca care face legătura dintre nodul feroviar Iași, comuna Holboca, comuna Ungheni și Republica Moldova.
Accesibilitatea aeriană
La 19 km de comuna Golăiești, pe tritoriul administrativ al comunei Aroneanu, este amplasat aeroportul Iași, la o altitudine de 120 m și este destinat traficului aerian intern și internațional de pasageri.
Comuna Golăiești se află în partea de nord-est a României la circa 24 km de municipiul Iași și se învecinează la est cu teritoriul Republicii Moldova, la sud cu teritoriul comunei Ungheni, la vest cu teritoriul comunelor Aroneanu și Holboca, iar la nord cu teritoriul comunei Victoria.

Prezentare

Comuna GOLĂIEȘTI este formată din satele: Golăiești, Cilibiu, Cotu lui Ivan, Grădinari, Medeleni, Petrești și Podu Jijiei, satul GOLĂIEȘTI fiind și centrul de comună, la ultima împărțire administrativă din anul 1962.
Localitatea Golăiești se află desfășurată de-a lungul răului Jijia Veche, pe ambele maluri și are o suprafată totală de 5396 ha, din care: 4743 ha teren extravilan și 653 ha teren intravilan.

Teritoriul comunei Golăiești este situat în culoarul văii râului Prut la limita estică a județului , la o distanță de 24 km nord, de municipiul Iași și a județului Iași.

Comuna Golăiești este o unitate administrativ – teritorială de rangul IV, în conformitare cu prevedeile Legii 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV- a, rețeaua localități.
Accesibilitatea rutieră
Comuna Golăiești este legată de municipiul Iași prin DC 16. Drumurile comunale sunt alcătuite din: DC 16 , face legătura dintre satul Coada Stâncii, comuna Ungheni și satul Golăiești, spre municipiul Iași cu o lungime de 4 km față de centrul de comună, asfaltat și cu o lungime de 8 km de la centrul de comună spre satele Cilibiu, asfaltat 3km și Cotu lui Ivan, pietruit 5 km, în hotar cu teritoriul comunei Victoria; DC15 , face legătura dintre satele Cilibiu, Grădinari și Medeleni cu o lungime de 7 km, pietruit și DC 19 care face legătura dintre centrul de comună și satul Petrești cu o lungime de 8 km, asfaltat . Pe o lungime de 9 km se întinde Dj 249C de la hotarul comunei Victoria până la hotarul comunei Ungheni, drumul fiind din pământ.

Accesibilități

Accesibilitatea feroviară
Deși municipiul Iași reprezintă un nod feroviar important în structura feroviară națională , comuna Golăiești nu este conectată direct la rețeaua feroviară. Cea mai apropiată distanță este de 9 km față de rețeaua feroviară din satul Cristești, comuna Holboca care face legătura dintre nodul feroviar Iași, comuna Holboca, comuna Ungheni și Republica Moldova.
Accesibilitatea aeriană
La 19 km de comuna Golăiești, pe tritoriul administrativ al comunei Aroneanu, este amplasat aeroportul Iași, la o altitudine de 120 m și este destinat traficului aerian intern și internațional de pasageri.
Comuna Golăiești se află în partea de nord-est a României la circa 24 km de municipiul Iași și se învecinează la est cu teritoriul Republicii Moldova, la sud cu teritoriul comunei Ungheni, la vest cu teritoriul comunelor Aroneanu și Holboca, iar la nord cu teritoriul comunei Victoria.

Poziționare Geografică

Scurt istoric

Satul este o așezare veche atestată documentar din secolul al XVI-lea (1583), al cărui nume provine de la Golăe.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Braniștea a județului Iași și era formată din satele Golăești, Podu Jijiei, Odaia-Branu, Petrești, Medeleni, Chișărăi și Lăzăreni, având în total 1584 de locuitori. În comună funcționau o moară de apă, o școală și patru biserici. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în plasa Copou a aceluiași județ, având 1959 de locuitori în satele Bran, Chișărăi, Cilibiu, Coada Stâncii, Golăești, Medeleni, Petrești și Podu Jijiei. În 1931 i s-au alipit satele comunei Bosia, desființată iar ele aveau să fie în scurt timp din nou separate.
În 1950, comuna a fost arondată raionului Iași din regiunea Iași. În 1968 a revenit în alcătuirea actuală la județul Iași, reînființat.

Sus